GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO
TIN TỨC SỰ KIỆN
ĐẠO SỰ TỪ THIỆN XÃ HỘI
TIN ĐẠI LỄ
TẠP CHÍ HƯƠNG SEN
DIỄN ĐÀN

  
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
 Hệ thống Tổ chức Giáo hội
VĂN BẢN ĐẠO QUY
 Hiến chương
 Quy chế
 Nội quy
THÔNG TIN ĐẠO SỰ
 •  - Công an An Giang và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo sơ kết mô hình ‘2 An’ 

 •  - BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO XÃ KHÁNH HÒA HỖ TRỢ QUÀ CHO HỘ NGHÈO VÀ HỌC SINH 

 •  - Thêm địa chỉ chữa bệnh từ thiện ở huyện Phú Tân 

 •  - Những người hào phóng với quê hương 

 •  - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa An cất nhà tình thương cho hộ nghèo Ấp Bình Quới 

 •  - TP.HCM - HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

 •  - BAN TRỊ SỰ XÃ HÒA BÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG CẦU AN QUỚI I 

 •  - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong bàn giao 20 căn nhà từ thiện 

 •  - XOA DỊU NỖI ĐAU CHẤT ĐỘC DA CAM 

 •  - TỔ CẤT NHÀ TỪ THIỆN CỦA BAN TRỊ SỰ GH PGHH P. TÂN LỘC CẤT NHÀ CHO HỘ NGHÈO 

 • LỊCH THUYẾT GIẢNG
 •  - Lịch Lớp Bồi dưỡng Giáo lý căn bản (khai giảng từ 12/7/2020 đến 15/8/2020)  • LIÊN KẾT WEBSITE
  TIẾNG TỪ BI
   Sấm giảng (sách)
   Thi văn Giáo lý (sách)
   VIDEO TIẾNG TỪ BI
  LỊCH THUYẾT GIẢNG
   Video Thuyết Giảng Giáo Lý
  PHIM TÀI LIỆU
   Phim tài liệu
   Đại lễ
   Tu Rèn Tâm Trí
   Muốn Về Cõi Phật
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Đang online:  89
   Hôm nay:  2,824
   Hôm qua:  3,746
   Tuần này:  19,268
   Tuần trước:  19,411
   Tháng này:  500,192
   Tháng trước:  562,128
   Tất cả:  4,753,173
    Văn bản 
     Nội quy 
  NỘI QUY HOẠT ĐỘNG BAN TỪ THIỆN - XÃ HỘI BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024) - 10:22:23 PM | 23/07/2020
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:229/QĐ-BTSTƯ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo)

   

  NỘI QUY

  HOẠT ĐỘNG BAN TỪ THIỆN - XÃ HỘI

  BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:229/QĐ-BTSTƯ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo)

   

   

  Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần V, ngày 04, 05 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Công văn số: 736/TGCP-TGK và Công văn số: 737/TGCP-TGK ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận Hiến chương giáo hội và nhân sự suy cử vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ V (2019-2024),

  Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo ban hành Nội quy hoạt động của Ban Từ thiện - Xã hội Ban Trị sự Trung ương như sau:

   

  CHƯƠNG I

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

   

  Điều 1. Ban Từ thiện - Xã hội trực thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là ban chuyên ngành có chức năng, nhiệm vụ tích cực cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội, cho nhân sinh.

  Điều 2. Tham mưu, đề xuất ý kiến với Ban Trị sự Trung ương hoặc Ban Thường trực những chương trình, kế hoạch đạo sự từ thiện - xã hội, các giải pháp nhằm góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu hoà, nhân ái tương thân của dân tộc nói chung và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, xây dựng khối đoàn kết từng cộng đồng dân cư trong toàn xã hội. Trực tiếp chăm lo đời sống trong hệ thống giáo hội.

  CHƯƠNG II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

   

  Điều 3. Ban Từ thiện - Xã hội gồm có:

  + 01 Trưởng ban.

  + 03 Phó Trưởng ban, trong đó:

  -  01 Phó Trưởng ban phụ trách Khuyến học.

  -  01 Phó Trưởng ban phụ trách Từ thiện.

  -  01 Phó Trưởng ban phụ trách Xã hội.

  + 01 Thư ký.

  + 01 Kế toán.

  + 01 Thủ quỹ kiêm Thủ kho.

  + 01 Thành viên phụ trách đời sống.

  + Các thành viên hoạt động và nhiều thành viên tán trợ, không hạn chế số lượng.

  Điều 4. Trưởng ban Ban Từ thiện - Xã hội do ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương phụ trách, được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bổ nhiệm. Trưởng ban Ban Từ thiện - Xã hội là người lãnh đạo mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương về toàn bộ hoạt động đạo sự từ thiện - xã hội, cụ thể là:

  1.  Đề ra kế hoạch đạo sự từ thiện - xã hội hằng quý, hằng năm; kiểm tra, củng cố các bộ phận chuyên môn trực thuộc, mở rộng mạng lưới tán trợ.

  2.  Tập huấn và hướng dẫn cho Ban Trị sự cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch từ thiện - xã hội từng địa phương thông qua Ban Đại diện tỉnh. Chủ trì phối hợp liên kết với các địa phương trong hoạt động từ thiện - xã hội.

  3.  Tổng hợp hoạt động từ thiện - xã hội trong toàn đạo; phát triển nhân tố tích cực, đề nghị Ban Trị sự Trung ương tuyên dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân hoạt động tốt từng năm; đồng thời góp ý, nhắc nhở nội bộ hoặc đề xuất kỷ luật đối với các thành viên vi phạm Hiến chương giáo hội, Nội quy hoạt động của Ban.

  4.  Được thay mặt Ban Trị sự Trung ương ký các văn bản do Ban Trị sự Trung ương ủy quyền, các văn bản hành chính đạo sự thuộc chuyên ngành Ban Từ thiện - Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

  Điều 5. Các Phó Trưởng ban, Thư ký và các thành viên của Ban Từ thiện - Xã hội do Trưởng ban đề nghị được Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương xem xét, chuẩn y và Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương quyết định bổ nhiệm các Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban để điều hành các hoạt động đạo sự được phân công. Khi Trưởng ban vắng, ủy quyền cho một Phó Trưởng ban thay mặt.

  Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng ban:

  1.  Phó Trưởng ban phụ trách từ thiện kiêm Trưởng Tiểu ban Từ thiện: là người chịu trách nhiệm thực hiện các công tác từ thiện theo phương hướng, kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; điều hành và hướng dẫn các tổ chuyên trách ở cơ sở hoạt động, quan hệ tốt với ban điều hành thuộc tổ cơm, cháo, nước ở các bệnh viện do Ban Trị sự cơ sở đảm trách, thực hiện đúng Hiến chương giáo hội và pháp luật Nhà nước.

  2.  Phó Trưởng ban phụ trách xã hội kiêm Trưởng Tiểu ban Xã hội: là người chịu trách nhiệm các công tác xã hội theo phương hướng, kế hoạch đã đề ra trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo góp phần an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Hướng dẫn Ban Trị sự cơ sở tham gia hoặc phối hợp với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  3.  Phó Trưởng ban phụ trách đời sống nội bộ kiêm Trưởng Tiểu ban chăm lo Đời sống nội bộ: có kế hoạch chăm lo đời sống, các việc quan, hôn, tang, tế trong tổ chức Giáo hội, theo Nội quy hoạt động của Ban đời sống.

  Điều 6. Các thành viên khác được phân công cụ thể như sau:

  1.  Thư ký: Tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ; chuẩn bị những việc cần thiết các cuộc họp thường kỳ, báo cáo, thỉnh thị kịp thời lên Trưởng ban. Giữ con dấu của Ban.

  2.  Kế toán: Quyết toán thu chi, đúc kết, lưu trữ chứng từ liên quan đến tài chính, hiện vật, công khai tài chính, tài vật trong các phiên họp thường kỳ.

  3.  Thủ quỹ kiêm Thủ kho: Bảo quản nhập, xuất kho; thu, chi tài vật đúng quy định.

  4.  Các thành viên hoạt động tán trợ là người tín đồ tiêu biểu, ủng hộ tài vật, cống hiến công sức, phục vụ cho hoạt động từ thiện - xã hội của đạo.

  Điều 7. Trưởng ban được ký tên, đóng dấu nội bộ của Ban; các Phó Trưởng ban được ký thay Trưởng ban các văn bản lưu hành nội bộ đạo và đóng dấu của Ban, Thư ký thừa ủy nhiệm Trưởng ban ký các văn bản được Trưởng ban phân công.

   

  CHƯƠNG III

  ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, LỀ LỐI LÀM VIỆC

   

  Điều 8. Ban Từ thiện - Xã hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, (thảo luận dân chủ, Trưởng ban quyết định) phân công phụ trách, phối hợp hoạt động.

  Mọi hoạt động của Ban Từ thiện-Xã hội phải đúng theo tôn chỉ giáo lý, Hiến chương giáo hội, Nội quy hoạt động của Ban và phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước.

  Điều 9. Ban Từ thiện - Xã hội họp mỗi tháng một lần và họp với thành viên tán trợ định kỳ mỗi quý một lần, khi cần thiết, họp định kỳ của Ban mời thêm thành viên tán trợ; họp sơ kết 06 tháng, cuối năm có tổng kết đánh giá. Họp đột xuất khi có yêu cầu do Trưởng ban triệu tập.

  Điều 10. Ban Từ thiện - Xã hội tuân thủ theo phương pháp điều hành và hoạt động sau:

  1.  Trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị trong nội bộ Ban và với cấp trên. Ý kiến kết luận của lãnh đạo trong các cuộc họp, hội nghị đều có giá trị thực hiện.

  2.  Ban Từ thiện - Xã hội ban hành các loại văn bản; các chương trình, kế hoạch đạo sự, các tờ trình, kiến nghị, các thông báo, hướng dẫn thuộc phạm vi từ thiện - xã hội.

  3.  Trong quản lý và điều hành tài vật:

  a.   Tài vật do đồng đạo, các Mạnh thường quân hiến tặng, đóng góp hoặc do Ban Từ thiện - Xã hội tự tạo đều được Ban Từ thiện - Xã hội bảo quản và được sử dụng vào công tác từ thiện - xã hội.

  b.  Tài chính, tài sản của Ban Từ thiện - Xã hội phải được báo cáo công khai, minh bạch trong cuộc họp nội bộ của Ban và các phiên họp thường kỳ của Ban Trị sự Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương.

  4.  Ban Từ thiện - Xã hội gắn kết với cơ sở để giải quyết kịp thời, giúp cho cơ sở thực hiện tốt chức năng từ thiện - xã hội; đồng thời nhận báo cáo, thỉnh thị từ cơ sở gởi lên Trung ương để nắm số liệu thống kê, tổng hợp thông qua bộ phận tổng hợp của Văn phòng Ban Trị sự Trung ương.

  5.  Ban Từ thiện - Xã hội giữ mối quan hệ mật thiết với các tổ chức trong hệ thống giáo hội, với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức xã hội và các ngành chức năng để phối hợp thực hiện các chương trình xã hội hóa.

   

  CHƯƠNG IV

  TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

   

  Điều 11. Các thành viên Ban Từ thiện - Xã hội phải nghiêm túc chấp hành Nội quy này.

  Nội quy này gồm 04 Chương 11 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và có thể điều chỉnh, sửa đổi sau 01 nhiệm kỳ thực hiện.

  Chỉ có Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mới có quyền điều chỉnh và sửa đổi Nội quy này.

   

   

   

  TM. BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GH PGHH

  TRƯỞNG BAN

  (Đã ký) 

  Nguyễn Tấn Đạt

   BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
  Địa chỉ: An Hòa Tự - TT. Phú Mỹ - H. Phú Tân - An Giang

  © 2014-2015 Bản quyền thuộc về Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo


   

  Hotline:
  18001742

     Chia sẻ với bạn bè trên