GIỚI THIỆU
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
TIẾNG TỪ BI
VĂN BẢN
TẠP CHÍ HƯƠNG SEN

  
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
 Hệ thống Tổ chức Giáo hội
VĂN BẢN ĐẠO QUY
 Hiến chương
 Quy chế
 Nội quy
THÔNG TIN ĐẠO SỰ
 •  - VIDEO - LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

 •  - LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

 •  - VIDEO-BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ TRAO TẶNG 500 LÁ CỜ NƯỚC CHO BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 

 •  - Lễ khánh thành chùa Linh Quang Tự 

 •  - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo - Đạo đức phối hợp với Khoa Nhân học của trường tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tôn giáo ở Nam Bộ - Tiếp cận từ thực hành nghi lễ” 

 •  - Lễ khánh thành chùa Hiệp Hòa Tự (ngày 29/7/2020) 

 •  - Công văn 673/CV-BTSTƯ ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về việc Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

 •  - Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện mô hình"Đảm bảo an ninh, trật tự trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo" giữa Công an huyện Chợ Mới và Ban Trị sự PGHH 16 xã, 02 thị trấn 

 •  - HẢO HÒA TỰ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 •  - Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm và chúc mừng Đại lễ 18/5 Canh Tý 

 • LỊCH THUYẾT GIẢNG
 •  - Lịch Lớp Bồi dưỡng Giáo lý căn bản (khai giảng từ 12/7/2020 đến 15/8/2020)  • LIÊN KẾT WEBSITE
  TIẾNG TỪ BI
   Sấm giảng (sách)
   Thi văn Giáo lý (sách)
   VIDEO TIẾNG TỪ BI
  LỊCH THUYẾT GIẢNG
   Video Thuyết Giảng Giáo Lý
  PHIM TÀI LIỆU
   Phim tài liệu
   Đại lễ
   Tu Rèn Tâm Trí
   Muốn Về Cõi Phật
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Đang online:  40
   Hôm nay:  501
   Hôm qua:  1,003
   Tuần này:  3,787
   Tuần trước:  5,757
   Tháng này:  153,139
   Tháng trước:  145,576
   Tất cả:  2,641,775
    Văn bản 
     Nội quy 
  NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TỰ CHÙA PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024) - 11:15:13 AM | 06/07/2020
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:229/QĐ-BTSTƯ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo)

   

  NỘI QUY

  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TỰ

  CHÙA PHẬT GIÁO HÒA HẢO

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:229/QĐ-BTSTƯ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo)

   

   

  Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần V, ngày 04, 05 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ Công văn số: 736/TGCP-TGK và Công văn số: 737/TGCP-TGK ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận Hiến chương giáo hội và nhân sự suy cử vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ V (2019-2024),

  Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ban hành Nội quy hoạt động của Ban Quản tự chùa Phật giáo Hòa Hảo như sau:

   

  CHƯƠNG I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Chùa Phật giáo Hòa Hảo là giáo sản của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố sở tại công nhận, do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thống nhất quản lý. Chùa thuộc cấp Trị sự nào thì cấp đó được phân công quản lý, sử dụng theo đúng Nội quy, Hiến chương giáo hội, và pháp luật Nhà nước.

  Điều 2. Cấp quản lý trực tiếp chùa do Ban Trị sự xã, phường, thị trấn và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố có trách nhiệm hiệp thương, thành lập Ban Quản tự.

  Ban Quản tự chùa do Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương quyết định bổ nhiệm sau khi có kết quả hiệp thương và đề nghị của cấp quản lý trực tiếp.

   

  CHƯƠNG II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  CỦA BAN QUẢN TỰ

   

  Điều 3. Ban Quản tự có số lượng từ 9 – 15 thành viên.

  Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên Ban Quản tự :

  Phải có tinh thần yêu nước, là công dân tốt, có tư cách đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; hiểu biết giáo lý, lễ nghi, có tín nhiệm trong đạo, có năng lực và điều kiện hoạt động đạo sự.

  Điều 5. Trưởng ban Ban Quản tự :

  1. Chùa thuộc Ban Trị sự xã quản lý: do Trưởng ban Ban Trị sự xã làm Trưởng Ban Quản tự.

  2. Chùa thuộc Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố quản lý: do Trưởng ban Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban Quản tự.

  3. Chùa thuộc Ban Trị sự Trung ương quản lý: do Trị sự viên Trung ương làm Trưởng Ban Quản tự (có Nội quy riêng).

  Điều 6. Ban Quản tự có nhiệm vụ:

  1. Bảo quản cơ sở vật chất, tài sản, cảnh quang môi trường và xây dựng chùa thành cơ sở thờ tự văn hóa, văn minh.

  2. Bảo đảm trật tự, an toàn cháy nổ trong khuôn viên, chùa; đăng ký tạm trú, tạm vắng cho khách hành hương và đồng đạo.

  3. Quản lý phần quỹ được cấp quản lý trực tiếp phân công, chi tiêu đúng mục đích (phục vụ các hoạt động đạo sự), công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, giải trình đầy đủ. Báo cáo công khai tài chính mỗi tháng/lần.

  4. Xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh, trong sáng trong các sinh hoạt và hoạt động tôn giáo đúng tôn chỉ giáo lý, giáo luật, Hiến chương và Pháp luật Nhà nước.

  Điều 7. Quyền hạn của Ban Quản tự:

  1. Phân công thành viên phục trách các phần việc trong Ban Quản tự.

  2. Được tiếp nhận tài vật, công sức của đồng đạo và khách thập phương tự nguyện đến đóng góp; tài vật thu được là tài sản chung của đạo. Nghiêm cấm cá nhân tự tiếp nhận tài vật mà không thông qua Ban Quản tự.

  3. Quy định sinh hoạt nội bộ trong phạm vi trách nhiệm của Ban Quản tự, quy định dành cho đồng đạo và khách hành hương sinh hoạt lễ bái, học giáo lý và công quả.

  4. Có quyền nhắc nhở khách hành hương và đồng đạo chấp hành các quy định; ngăn chặn các hành vi gây mất trật tự, trái giáo lý, giáo luật, vi phạm pháp luật Nhà nước, những hành vi mất an toàn cháy nổ, mất vệ sinh…

  5. Lập biên bản và mời ra khỏi khuôn viên chùa những ai vi phạm mà không cải sửa; đề nghị chính quyền địa phương can thiệp đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

  6. Đề xuất các giải pháp với cấp quản lý trực tiếp nhằm xây dựng Ban Quản tự vững mạnh.

  Điều 8. Nhiệm vụ các thành viên Ban Quản tự:

  Ban Quản tự gồm các chức danh sau đây: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, thư ký và các thành viên khác.

  1. Trưởng ban: thay mặt Ban, điều hành, chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Quản tự và cấp quản lý trực tiếp; phụ trách tổ chức và nhân sự; mời họp, chủ tọa các phiên họp của Ban Quản tự. Thay mặt trong Ban, ký tên các văn bản, ký duyệt thu chi tài chính trong phạm vi trách nhiệm được quy định hoặc do cấp trên chỉ đạo.

  Trưởng ban được ủy quyền cho 01 Phó Trưởng ban điều hành chỉ đạo trong thời gian tạm vắng mặt; khi Trưởng ban khuyết vị thì được cử điền khuyết.

  2. Các Phó Trưởng ban: Giúp việc cho Trưởng ban, được Ban phân công phụ trách từng mảng công việc của chùa.

  2.1. Phó Trưởng ban phụ trách Tổ Hương đăng:

  Chịu trách nhiệm các ngôi thờ: dâng hương, hoa, nước, phục vụ đồng đạo và khách hành hương đến tham quan, lễ bái, thực hiện lễ nghi theo truyền thống Phật giáo Hòa Hảo giữ trang nghiêm, thanh tịnh.

  Những ngày Đại lễ, ngày sóc vọng, ngày kỷ niệm sự kiện quan trọng trong đạo, tổ chức, khánh tiết theo hướng dẫn của Ban.

  2.2. Phó Trưởng ban phụ trách Tiếp tân - Trù phòng: Phục vụ việc ăn nghỉ của Ban, đồng đạo, lễ bái, tu học và công quả.

  2.3. Phó Trưởng ban phụ trách Tổ Trật tự, cảnh quang môi trường:

  Giữ gìn trật tự, vệ sinh trong khuôn viên chùa, quản lý hệ thống điện nước, an toàn, tiết kiệm, chăm sóc hoa kiểng, giữ xe, nhắc nhở đồng đạo, khách trong việc thực hiện Nội quy tại chùa khi cần thiết với thái độ khéo léo, tế nhị, lịch sự; đăng ký tạm trú cho đồng đạo khách vãng lai nghỉ qua đêm.

  3. Nhiệm vụ của thành viên Ban Quản tự:

  3.1. Thư ký kiêm Kế toán:

  - Soạn thảo văn bản, ghi biên bản các cuộc họp, văn thư lưu trữ.

  - Mở, lập sổ thu, chi tài chính, giáo sản. Báo cáo thu, chi định kỳ, lưu trữ chứng từ thu, chi giúp cho công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tài chính.

  3.2. Thủ quỹ kiêm thủ kho:

  Có trách nhiệm giữ tiền quỹ và sản vật của chùa, lập sổ nhập, sổ xuất giáo sản, lương thực, thực phẩm; sổ thu, chi tiền quỹ.

  3.3. Kiểm soát:

  Kiểm soát các hoạt động đạo sự diễn ra tại chùa, đã được đăng ký thường xuyên hoặc đột xuất.

  - Phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng tuyên dương, đồng thời phát hiện nhắc nhở những việc làm sai Hiến chương, Quy chế, Nội quy và pháp luật Nhà nước.

  - Báo cáo đạo sự Kiểm soát trong cuộc họp định kỳ của Ban Quản tự.

  - Tham gia phục vụ các đoàn kiểm tra về hoạt động đạo sự của cấp trên.

  - Hòa giải theo thẩm quyền và tham gia hòa giải, giải quyết khiếu kiện do cấp trên yêu cầu.

  - Phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi trái với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật và pháp luật Nhà nước; gây mất đoàn kết nội bộ, mất trật tự trong khuôn viên chùa. Đề xuất với Ban Quản tự biện pháp xử lý.

  4. Tùy theo quy mô, năng lực hoạt động của chùa, Ban Quản tự được tổ chức thêm các bộ phận phục vụ công ích (không trái với Hiến chương và Pháp luật Nhà nước) như tổ chức thuốc nam, Đội mai táng, Trại hòm (miễn phí), Chi Hội Khuyến học của chùa, . . .

  5. Thành viên các Tổ trong Ban Quản tự tùy theo yêu cầu công việc, được mời đồng đạo tại địa bàn tự nguyện tham gia, số lượng nhân sự cụ thể được sự chấp thuận của các cấp quản lý trực tiếp.

  Các thành viên Ban Quản tự phục vụ tự nguyện không hưởng thù lao, tùy theo tiền quỹ của chùa, có thể được trợ cấp chi phí sinh hoạt cho mỗi công tác đạo sự.

  CHƯƠNG III

  CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHIỆM KỲ

   

  Điều 9. Ban Quản tự họp mỗi tháng 2 lần vào:

  1. Giữa tháng (14 hoặc rằm) và cuối tháng (29 hoặc 30 âl, tháng thiếu mùng 01) để báo cáo, kiểm điểm các đạo sự đề ra trong kỳ họp trước và định hướng các hoạt động trong thời gian tới.

  2. Thành phần dự họp gồm các thành viên Ban Quản tự và mời cấp quản lý trực tiếp dự.

  Điều 10. Ban Quản tự làm việc theo nguyên tắc dân chủ đa số: Các cuộc họp của Ban Quản tự bàn bạc dân chủ và quyết định theo đa số không trái với giáo lý, giáo luật, Hiến chương và pháp luật Nhà nước, thiểu số có quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải nói và làm theo đa số.

  Nghị quyết của Ban Quản tự không trái với nghị quyết của Ban Trị sự cơ sở, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý.

  Điều 11. Nhiệm kỳ của Ban Quản tự theo nhiệm kỳ của Ban Trị sự Trung ương.

   

  CHƯƠNG IV

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 12. Ban Trị sự các cấp, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố có chùa Phật giáo Hòa Hảo được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, có nhiệm vụ tổ chức hiệp thương cử Ban Quản tự chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày được Ban Trị sự Trung ương Quyết định công nhận và ủy quyền.

  Điều 13.

  Nội quy này có 04 chương, 13 điều được Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2020, có giá trị thi hành kể từ ngày ký.

  Chỉ có Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mới có quyền chỉnh, sửa Nội quy này.

  Ban Trị sự Trung ương, các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Trung ương, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố, Ban Trị sự cơ sở, Ban Quản tự chùa Phật giáo Hòa Hảo và đồng đạo nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy này.

   

   

   

  TM. BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GH PGHH

  TRƯỞNG BAN

  (Đã ký) 

  Nguyễn Tấn Đạt

  admin
    Các bài viết cũ hơn:
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024)   - 06/07/2020
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024)   - 23/07/2020
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TÀI CHÍNH BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024)   - 06/07/2020
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024)   - 23/07/2020
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG BAN TỪ THIỆN - XÃ HỘI BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024)   - 23/07/2020
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA BAN PHỔ TRUYỀN GIÁO LÝ BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024)   - 23/07/2020
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG   - 17/11/2018
      NỘI QUY BAN ĐẠI DIỆN   - 17/11/2018
      NỘI QUY BAN TÀI CHÁNH   - 17/11/2018
   BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
  Địa chỉ: An Hòa Tự - TT. Phú Mỹ - H. Phú Tân - An Giang

  © 2014-2015 Bản quyền thuộc về Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo


   

  Hotline:
  18001742

     Chia sẻ với bạn bè trên Facebook