GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO
TIN TỨC SỰ KIỆN
ĐẠO SỰ TỪ THIỆN XÃ HỘI
TIN ĐẠI LỄ
TẠP CHÍ HƯƠNG SEN
DIỄN ĐÀN

  
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
 Hệ thống Tổ chức Giáo hội
VĂN BẢN ĐẠO QUY
 Hiến chương
 Quy chế
 Nội quy
THÔNG TIN ĐẠO SỰ
 •  - BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO XÃ KHÁNH HÒA HỖ TRỢ QUÀ CHO HỘ NGHÈO VÀ HỌC SINH 

 •  - Thêm địa chỉ chữa bệnh từ thiện ở huyện Phú Tân 

 •  - Những người hào phóng với quê hương 

 •  - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa An cất nhà tình thương cho hộ nghèo Ấp Bình Quới 

 •  - TP.HCM - HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

 •  - BAN TRỊ SỰ XÃ HÒA BÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG CẦU AN QUỚI I 

 •  - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong bàn giao 20 căn nhà từ thiện 

 •  - XOA DỊU NỖI ĐAU CHẤT ĐỘC DA CAM 

 •  - TỔ CẤT NHÀ TỪ THIỆN CỦA BAN TRỊ SỰ GH PGHH P. TÂN LỘC CẤT NHÀ CHO HỘ NGHÈO 

 •  - Bà con tín đồ Phật giáo Hòa hảo xã Long Điền B làm từ thiện xã hội 

 • LỊCH THUYẾT GIẢNG
 •  - Lịch Lớp Bồi dưỡng Giáo lý căn bản (khai giảng từ 12/7/2020 đến 15/8/2020)  • LIÊN KẾT WEBSITE
  TIẾNG TỪ BI
   Sấm giảng (sách)
   Thi văn Giáo lý (sách)
   VIDEO TIẾNG TỪ BI
  LỊCH THUYẾT GIẢNG
   Video Thuyết Giảng Giáo Lý
  PHIM TÀI LIỆU
   Phim tài liệu
   Đại lễ
   Tu Rèn Tâm Trí
   Muốn Về Cõi Phật
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Đang online:  227
   Hôm nay:  1,448
   Hôm qua:  1,353
   Tuần này:  2,801
   Tuần trước:  15,575
   Tháng này:  284,000
   Tháng trước:  326,418
   Tất cả:  4,442,893
    ĐẠO SỰ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
     Nội Quy Hoạt Động 
  NỘI QUY HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO NHIỆM KỲ V (2019-2024) - 09:59:55 PM | 23/07/2020

  NỘI QUY

  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

  BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:229/QĐ-BTSTƯ ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo)

           

          Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần V, ngày 04, 05 tháng 6 năm 2019;

         Căn cứ Công văn số: 736/TGCP-TGK và Công văn số: 737/TGCP-TGK ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận Hiến chương giáo hội và nhân sự suy cử vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ V (2019-2024),

  Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ban hành Nội quy hoạt động của Ban Tổ chức và Nhân sự trực thuộc Ban Trị sự Trung ương.

   

  CHƯƠNG I

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

   

  Điều 1. Ban Tổ chức và Nhân sự trực thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là ban chuyên ngành có chức năng tổ chức các ngày lễ trọng của đạo, các hội nghị thường kỳ và bất thường; giúp Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương hiệp thương về nhân sự, ra quyết định chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự và xét chọn quy hoạch, đào tạo nhân lực trong hệ thống tổ chức đạo; tổ chức và điều hành các tiểu ban trực thuộc; phối hợp với các tổ chức trong hệ thống giáo hội, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

   

  CHƯƠNG II

  CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

   

  Điều 2. Ban Tổ chức và Nhân sự gồm có:

  -       01 Trưởng ban.

  -       04 Phó Trưởng ban.

  -       01 Thư ký.

  -       Các thành viên

  Điều 3. Trưởng ban Ban Tổ chức và Nhân sự do Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương phụ trách được Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bổ nhiệm. Trưởng ban Ban Tổ chức và Nhân sự là người lãnh đạo mọi hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về toàn bộ hoạt động đạo sự tổ chức và nhân sự, cụ thể là:

  1.  Hiệp thương, đề nghị nhân sự được quy định tại Điều 1.

  2.  Quản lý hồ sơ và quyết định của tổ chức và cá nhân trực thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

  3.  Chủ trì tổ chức các ngày lễ trọng của đạo, phối hợp tổ chức các lớp giáo lý căn bản, giáo lý viên, hành chính đạo sự, các sinh hoạt đạo sự, các hội nghị, các phiên họp do Ban Trị sự Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương triệu tập.

  4.  Tổ chức và quản lý các hoạt động của các Tiểu ban: Tổ chức, Nhân sự, Tiếp tân, Trật tự, Khánh tiết tại An Hòa Tự.

  5.  Xem xét thẩm định tư cách nhân sự có năng lực trước khi giới thiệu đến Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương để bổ sung nhân sự trong hệ thống giáo hội. Phối hợp giải quyết những đơn thưa, khiếu nại, tố cáo trong hệ thống đạo và tổ chức kiểm tra hoạt động đạo sự.

  6.   Xem xét các thành viên trong Ban và các Tổ, bộ phận trực thuộc Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ giới thiệu đến Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương để được tuyên dương, khen thưởng và góp ý, kiểm điểm nội bộ hoặc đề xuất kỷ luật đối với các thành viên vi phạm Hiến chương giáo hội, Nội quy hoạt động của Ban, của tổ, bộ phận mình phụ trách.

  7.  Hướng dẫn Ban Quản tự An Hòa Tự hoạt động đúng Nội quy theo sự ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương.

  8.  Ký thừa ủy nhiệm (TUN.) Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương:

  Các văn bản được Ban thường trực Ban Trị sự Trung ương ủy quyền.

  Các văn bản hành chính đạo sự thuộc chuyên ngành về lĩnh vực tổ chức và nhân sự.

  Điều 4. Các Phó Trưởng ban, Thư ký và các thành viên của Ban Tổ chức và Nhân sự do Trưởng ban đề nghị được Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương xem xét quyết định và Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương bổ nhiệm. Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban để điều hành các hoạt động đạo sự được phân công. Khi Trưởng ban vắng ủy quyền cho một Phó Trưởng ban thay mặt.

  Nhiệm vụ cụ thể các Phó Trưởng ban:

  1.  Phó Trưởng ban Phụ trách Nhân sự kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự:

  Quản lý hồ sơ và quyết định chuẩn y, bổ nhiệm, kiêm nhiệm, điều chuyển, kỹ luật, bãi nhiệm, đình chỉ và thôi việc của các tập thể và cá nhân trong toàn hệ thống giáo hội; dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực nhân sự trình Trưởng ban.

  Tham mưu với Trưởng ban trong các kế hoạch hoạt động của Ban; tiếp nhận và xử lý giải quyết các hồ sơ, văn bản có liên quan về nhân sự trong hệ thống giáo hội hoặc của lĩnh vực Nhà nước có liên quan.

  2.  Phó Trưởng ban Phụ trách Tổ chức và Bồi dưỡng nhân sự kiêm Trưởng tiểu ban Tổ chức và Bồi dưỡng nhân sự:

  Tham mưu, đề nghị kế hoạch tổ chức các ngày lễ trọng của đạo, phối hợp Tổ chức các lớp, khóa giáo lý và hành chính đạo sự, các hội nghị, các phiên họp, các buổi tổ chức sinh hoạt đạo sự, hiệp thương nhân sự và trao quyết định chuẩn y, bổ nhiệm trong hệ thống giáo hội do Trưởng ban phân công. Đề xuất với Trưởng ban những nhân sự tiêu biểu trong đạo để xem xét đề bạt thông qua Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương bổ nhiệm trong hệ thống giáo hội.

  3.  Phó trưởng ban Phụ trách Trật tự, kiêm Trưởng Tiểu ban Trật tự:

  Có kế hoạch tổ chức, điều hành việc đảm bảo an toàn, trật tự thường xuyên trong khuôn viên An Hòa Tự và trong khu vực hành lễ các ngày lễ trọng của đạo đảm bảo an toàn, trật tự cho những đạo sự khi cần thiết.

  4.  Phó Trưởng ban Phụ trách Khánh tiết, kiêm Trưởng Tiểu ban Khánh tiết:

  Có kế hoạch trang trí, khánh tiết trong các ngày lễ trọng của đạo, các buổi họp, hội nghị thường kỳ và các hoạt động khác của Ban Trị sự Trung ương tổ chức. Trang trí cảnh quan khuôn viên chùa An Hòa Tự.

  5.  Thư ký:

  Phụ trách ghi chép biên bản các hội nghị, phiên họp của Ban; quản lý con dấu nội bộ, lưu trữ hồ sơ của Ban. Dự thảo sơ, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động tổ chức và nhân sự của Ban, quản lý sự vụ hành chính của Ban và theo dõi cập nhật lịch công tác thường xuyên.

  Điều 5. Các thành viên khác do Trưởng ban Ban Tổ chức và Nhân sự phân công phụ trách từng lĩnh vực tương ứng theo Điều 3, đảm bảo không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban.

  Điều 6. Trưởng ban ký tên đóng dấu các văn bản nội bộ của Ban; các Phó Trưởng ban được ký thay Trưởng ban các văn bản lưu hành nội bộ đạo và đóng dấu nội bộ, Thư ký được ký thừa ủy nhiệm của Trưởng ban các văn bản được phân công.

   

  CHƯƠNG III

  QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, LỀ LỐI LÀM VIỆC

   

   Điều 7. Ban Tổ chức và Nhân sự làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, (thảo luận dân chủ, Trưởng ban quyết định) cá nhân từng thành viên được phân công phụ trách các mảng công việc và phối hợp hoạt động.

  Các Phó Trưởng ban được phân công phụ trách Trưởng các Tiểu ban có trách nhiệm phân công, đôn đốc kiểm tra nhân sự của Tiểu ban mình trực nhật tại Ban.

  Điều 8. Ban Tổ chức và Nhân sự mỗi tháng họp định kỳ 01 lần và họp đột xuất khi có vấn đề về tổ chức và nhân sự thực tiễn đặt ra và do Trưởng ban triệu tập.

  Điều 9. Ban Tổ chức và Nhân sự tuân thủ theo phương pháp điều hành và hoạt động như sau:

  1.       Trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị trong nội bộ và với cấp trên. Ý kiến kết luận của lãnh đạo trong các cuộc họp, hội nghị đều có giá trị thực hiện.

  2.       Trưởng ban Ban Tổ chức và Nhân sự được ký ban hành các loại văn bản gồm: chương trình, kế hoạch đạo sự; tờ trình, đề nghị, đăng ký, kiến nghị; các thông báo, hướng dẫn thuộc phạm vi đạo sự tổ chức và nhân sự được Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương duyệt.

  3.       Ban Tổ chức và Nhân sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống giáo hội, với Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thế, các tổ chức xã hội để bảo đảm hoạt động đạo sự tổ chức và nhân sự đạt hiệu quả.

   

  CHƯƠNG IV

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 10. Các thành viên Ban Tổ chức và Nhân sự nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy này.

  Nội quy này gồm 04 Chương 10 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và có thể điều chỉnh, sửa đổi sau 01 nhiệm kỳ thực hiện.

  Chỉ có Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mới có quyền điều chỉnh và sửa đổi Nội quy này.

   

   

   

  TM. BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GH PGHH

  TRƯỞNG BAN

  (Đã ký) 

  Nguyễn Tấn Đạt

    Các bài viết cũ hơn:
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ   - 17/11/2018
   BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
  Địa chỉ: An Hòa Tự - TT. Phú Mỹ - H. Phú Tân - An Giang

  © 2014-2015 Bản quyền thuộc về Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo


   

  Hotline:
  18001742

     Chia sẻ với bạn bè trên